©Anthony Icuagu

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Porträt

©Steffi Henn

Andreas Stadler, Porträt

©Steffi Henn

Andreas Stadler, Porträt, Portrait by Anthony Icuagu

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Totale, Ganzkörper by Anthony Icuagu

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Totale, Ganzkörper by Anthony Icuagu

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Halbtotale by Anthony Icuagu

©Anthony Icuagu

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Porträt, portrait

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Porträt, portrait

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Porträt, portrait

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Porträt, portrait

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Ganzkörper, full body

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Halbtotale

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Halbtotale

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Porträt, portrait

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Porträt, portrait

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Porträt, portrait

©Anthony Icuagu

Andreas Stadler, Porträt, portrait

FOTOGALERIE